40-dagen kalender PKN voor Trijntje Beimers

SONDEL/OUDEMIRDUM - De afgelopen maanden is er door de PKN gemeente Sondel, Oudemirdum en Nijemirdum heel hard gewerkt aan het tot stand brengen van de 40-dagenkalender 2018. Dit jaar voor de 11de keer. Het thema is: ‘Ik zorg voor jou’

De opbrengst van de 40-dagenkalender is dit jaar voor de Trijntje Beimers Stichting. Zij is vertrokken in 1953 vanuit Sint Annaparochie naar Tanzania om in de armste gebieden van dit land te gaan werken. Ze is er altijd gebleven en zette er 3 missieposten op. Ze werd in eerste instantie gesteund door Afrika Zending, daarna door Dorcas, toen door het comité Trijntje Beimers en uiteindelijk de Stichting Trijntje Beimers. Sinds 2 jaar werkt deze Stichting samen met het Zendingsgenootschap Zeist. Het mag gerust een wonder genoemd worden dat sinds 1953 door donaties allerlei projecten gerealiseerd konden worden zoals een ziekenhuis, een weeshuis, een ambachtsschool, evangelisatiewerk en landbouwprojecten. Trijntje Beimers stierf in 2006. Haar grootste wens was dat haar werk door zou gaan. De Stichting doet haar uiterste best om aan die wens te voldoen. Ze geeft lezingen en presentaties in kerken, bij verenigingen, clubs en scholen om het vuur brandende te houden. Dit alles om de ontwikkeling van de missieposten gaande te houden met als einddoel zo groot mogelijk financiële onafhankelijkheid van de posten.

De PKN gemeente hoop dat de 40-dagenkalender begin februari klaar is voor de verkoop. De verkoop vindt plaats in de kerken voor of na de dienst van Sondel en Oudemirdum. Ook is er verkoop aan huis in de drie dorpen. 0514-854075 Sondel, Klaske Smink, Swaaigat 13 0514-571855 Nijemirdum, Coby Hospes, Lycklamawei 23 0514-571588 Nijemirdum, Diete Runia, Hoitebuorren 10 0514-572137 Oudemirdum, Janny Poorte, Wyldpaed 3.