Gemeente moet eigen beleid uitvoeren en de wet handhaven

HEMELUM - 'Wij willen dat de gemeente het beleid dat ze zelf heeft vastgesteld uitvoert en dat zij toeziet op handhaving van bestaande wetgeving. Dat is alles.' Zo stelt een groep inwoners van Hemelum die bezwaar heeft tegen uitbreiding van de varkenshouderij in hun dorp tot megastal.

'Natuurlijk horen agrarische bedrijven bij het buitengebied, maar de rand van een dorp is geen geschikte plek voor een intensieve varkenshouderij van de hier beoogde omvang, ‘zeggen ze daar verder over nadat twee weken geleden een artikel in deze krant verscheen over een actie van het personeel van de varkensfokkerij'

De gemeenteraad heeft kort geleden een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld. Dat is glashelder over verdere uitbreiding van intensieve veehouderijen: geen nieuwe bedrijven, en de bestaande bedrijven mogen niet verder groeien in dierenaantal. Als de nieuwe gemeenteraad bij de eerste mogelijkheid daar een streep doorzet met goedkeuring van de uitbreiding, dan schept zij een precedent waardoor het vastgestelde beleid weinig betekenis meer heeft.

'De weerstand tegen de varkenshouderij is al zo oud als de komst van het bedrijf naar ons dorp in 1985', zegt Gerrit Stobbe, geboren en getogen in Hemelum, en een van de initiatiefnemers van de groep. 'Toen al bestonden er zorgen over de grootschalige aanpak en de ambities van de ondernemer zo dicht bij de dorpskern.' Bij een eerdere uitbreiding van het bedrijf in 2005 maakten onder andere 67 inwoners en de Vereniging van Dorpsbelangen namens vele anderen bezwaar. In de reactienota die daarop volgde schreef de gemeente: 'De heer Lorist is op de hoogte van het feit dat vóór 2010 twee stallen moeten zijn aangepast i.v.m. het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij.' Het moest de zorgen van omwonenden over stankoverlast wegnemen. In 2010 werd echter duidelijk dat de ondernemer niets had aangepast en stelde de gemeente vast dat er reden tot handhaving was, zo blijkt uit een intern memo.

De bezwaarmakers vinden het pijnlijk dat de gemeente sindsdien de overtreding gedoogt en de ondernemer de hand boven het hoofd houdt, zonder rekening te houden met omwonenden die hiervan de last ondervinden. De ondernemer voert de overtreding zelfs aan als noodzaak voor de uitbreiding. Maar ook zonder uitbreiding kan hij maatregelen nemen die nodig zijn om aan de wet te voldoen, zo stellen de bezwaarmakers. Zij hopen dat de nieuwe raad een luisterend oor zal hebben voor hun argumenten en niet mee zal gaan in het voorstel van burgemeester en wethouders om de vergunning voor de uitbreiding te verlenen.

Foto: Gerrit Stobbe uit Hemelum heeft al jaren last van de stank