Uniek opleidingstraject zorg

WORKUM - Op dinsdag 16 januari wordt het startsein gegeven van het unieke opleidingstraject 'Op Stap' in woonzorgcentrum Nij Mariënacker in Workum.

Ruim 20 nieuwe zorgmedewerkers krijgen bij zorgorganiatie Patyna een speciale interne opleiding met als doel een nieuwe carrière als zorgmedewerker. Alle deelnemers van dit traject zijn uitkeringsgerechtigden, waarvan een aantal met een achtergrond als statushouder. Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een ervaren persoonlijke buddy, een werkbegeleider, die hen elke dag het vak leert. De 'ouderwetse' meester-gezel methode wordt zo nieuw leven ingeblazen.

Deelnemende partijen zijn zorgorganisatie Patyna, Pastiel, als schakelorganisatie tussen gemeente en werkgevers en opleidingsinstituut ROC Friese Poort. Een samenwerking tussen overheid, zorgorganisatie en onderwijs, die in gezamenlijkheid opleiden naar betaald werk binnen de zorg.