Vraag en Aanbod op Cultuurplein De Fryske Marren

DE FRYSKE MARR - EN Cultuurplein is een groep, professionals en amateurs, betrokken vrijwilligers die zich inzet voor kunst en Cultuur in de Fryske Marren.

Een van de doelstellingen is onderlinge samenwerking te stimuleren van organisaties en de personen die zich bewegen op het gebied van kunst en Cultuur in onze Gemeente. Een middel daarvoor is www.Cultuurpleindefryskemarren.frl . Iedere groep die een cultureel evenement of project gaat organiseren kan dat kosteloos met tekst en foto’s bekend maken op een van de Pleinen van de website. De groep bezoekers van de website groeit gestadig maar er moet nog meer bekendheid aan worden gegeven.

Nieuwspagina

Op de website is ook een Nieuwspagina waar nieuwe ontwikkelingen en bijzondere gebeurtenissen worden vermeld. Onder andere werd de opening van het muziekpodium voor jongeren in Lemmer vermeld met de mogelijkheden daarvan gebruik te maken door jongeren uit de hele gemeente . Ook het initiatief van de BAM Academy in Joure , een ritme en percussiegroep te starten in Joure was aandacht voor en de start van een nieuw website van Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân. De website wordt professioneel onderhouden Sascha Bruinsma van “De Webtuin” ,de redacteur is op dit moment Johan Heegsma Een aantal organisaties hebben de weg naar de website al gevonden maar de groei moet hierbij ook nog komen. Naast het culturele aanbod is er op de website nu ook een pagina : Vraag en Aanbod geopend. Het idee daarvoor kwam op toen een zanggroep die een project uit wilde voeren, daar een groep instrumentalisten bij zocht. Een pianist , een cellist en een fluitist waren al gauw gevonden, waar dat lukte niet met een violist. Op de Vraag en Aanbod pagina kan nu de vraag naar een violist worden geplaatst. Zanggroepen die bij een uitvoering een solist zoeken kunnen dat melden of een toneelgroep die decorstukken beschikbaar heeft om uit te lenen of over te nemen. Informatie voor de website www.Cultuurpleindefryskemarren.frl maar ook vragen over de mogelijkheden van de site kunnen worden gestuurd naar jentheegsma@live.nl.