Carbidschieten: waar mag het?

WIJCKEL - Er mag in de gehele gemeente met carbid geschoten worden, op voorwaarde dat de plaatsen door de burgemeester zijn aangewezen en alleen op 31 december en tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

Onderstaande gebieden zijn aangewezen: Harich, op het veldje voor hotel Welgelegen (A. Wunderink), Nijemirdum, maïsland nabij Nij Amerika 3 (Marten Wildschut), Nijemirdum, nabij de Hege Bouwen 3 (Nico Zwart), Nijemirdum, land nabij Hoitebuorren 25 (V.d. Tol), · Nijemirdum, land bij Lycklamawei 16 (Wildschut), Oudemirdum, op de oefenhoek van NOK langs de Fonteinwei (Bandstra namens PB), · Sondel, weiland bij perceel Beukenswijkstraat 13 (Rudy Bangma), Wyckel, weiland aan de Lijnbaen (t.h.v. nr. 30 Feenstra / Groenhof), Wyckel Van der Meer van nummer 13 ook locatie Lijnbaen, Wyckel, perceel weiland nabij Sânmar 9 (G. v.d. Veen), Wyckel, weiland achter Jeen Hornstraweg 16 (Terpstra)