Kerstconcert in Grote Kerk Workum

WORKUM - Op zondagmiddag 17 december is er een kerstconcert in de Grote Kerk van Workum.

Dit jaar wordt medewerking verleend door : Doarpskoar "Ta Gods eare"uit Ferwoude (en omstreken) o.l.v. Gerrit de Vries, het ZWH-mannenkoor uit Koudum en omstreken o.l.v Balt de Vries, It Gerrit Heeringa orkest uit Leeuwarden (met leden uit heel Friesland, o.a. uit Workum) o.l.v. Menno Haantjes, zangeres Jannie Brandsma uit Parrega en organiste Klaske Deinum. De optredens worden afgewisseld met samenzang van bekende advents- en kerstliederen. Het concert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis (collecte na afloop).

Wat kan een mens gelukkiger maken dan zelf muziek maken, samen zingen of er naar luisteren? En vooral in de donkere dagen voor Kerstmis geeft muziek veel vreugde.

"Wij kinderen van een nieuwe tijd vieren het oude feest

van Hem die na ons komen zal en voor ons is geweest.

Hij is geboren in de nacht

en heeft de wereld het Licht gebracht

zing nu: Ere zij God; in excelsis Deo!

(Liedboek 495:4)

Oant sjen op 17 desimber!