Nieuwe laan in het Harichsterbos

HARICH - In het Harichsterbos bij Harich liggen verschillende oude lanen. Beeldbepalende lanen die ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt van grote waarde zijn. Om de lanen veilig te stellen voor de toekomst zal Staatsbosbeheer starten met het herstellen van enkele lanen. De eerste in de rij is de laan lopend vanaf de Lindelaan naar het Tsjerkepaed bij Harich.

In de afgelopen periode is er voor Staatsbosbeheer een concept-lanenplan geschreven, dat goed inzicht geeft in het aantal lanen in de boswachterij Gaasterland en de kwaliteit ervan. Met dit conceptplan kunnen er nu duidelijke keuzes gemaakt worden welke lanen in aanmerking komen voor herstel en hoe dat de komende jaren verder wordt uitgezet.

Overlast

Nog dit jaar zullen de resterende oude Amerikaanse eiken die in de betreffende laan bij Harich staan worden gekapt. Dit zal voor enige overlast kunnen zorgen, omdat er dan tijdelijk geen toegang mogelijk is op de omliggende paden. Deze paden zullen tijdens het kappen duidelijk worden afgezet. In het voorjaar van 2018 worden vervolgens over de gehele lengte van 785 meter nieuwe winterlindes gepland. Een soort die het goed zal doen in Gaasterland en zeer geschikt is als laanboom. Op termijn zal dit weer een prachtige laan opleveren.

Effecten op fauna

De nieuwe aanplant zal ook op de aanwezige fauna een positief effect hebben. Zowel de Grote bonte specht als de vleermuis vertoeven graag in oude lanen, maar ook de bloesem van de lindes vormt een extra voedselbron voor insecten. Al met al zullen zowel mens als dier profijt hebben van deze nieuwe laan.