Bevolking kiest: Nieuwbouw op 2 plekken of renovatie

BALK - In het onderzoek naar de mogelijke toekomstscenario’s voor Balk is gebleken dat de bevolking of nieuwbouw wil op twee plekken of renovatie van de bestaande voorzieningen.

In het eerste geval wordt alles nieuw gebouwd op twee plekken en er een kindcentrum komt bij de Bolster en een sportcultuurcentrum op en bij het Haskeplein. In het andere geval worden alle bestaande voorzieningen gerenoveerd.

Goedkoper of toekomstbestendiger

Op het stemformulier is gevraagd naar de argumenten voor de keuze. Voor het nieuwbouw scenario wordt door de stemmers vooral genoemd dat dit voor de lange termijn het meest toekomstbestendig en energiezuinig is. Ook vinden ze dat het een kans biedt om alle voorzieningen voor kinderen bij elkaar te brengen. Bij het renovatiescenario wordt vooral aangevoerd dat het goedkoper is en dat de gebouwen en locaties goed genoeg zijn.

Maar 1 stem verschil voor nieuwbouw of renovatie

Op de inloopavond is intensief gesproken over de verschillende scenario’s en zijn veel argumenten benoemd. In totaal zijn er 166 stemmen uitgebracht. Voor totale renovatie werden 47 stemmen uitgebracht. Voor alles nieuw en samen zijn 21 voorstanders gevonden. Alles nieuw op twee plekken werd door 48 mensen de beste optie gevonden. Een nieuw kindcultuurcentrum met sport op de huidige locatie werd door 18 mensen gekozen. Den gedeeltelijk nieuw kindcultuurcentrum en sport op de huidige locatie was in de ogen van 12 mensen de beste optie. Nieuwbouw van de Treemter en de huidige gebouwen opknappen vond in 15 ogen genade. Verder waren er nog 5 stemmen op meerdere scenario’s. Het scenario met alles nieuw op 2 plekken heeft 1 stem meer dan renovatie van alle bestaande gebouwen. 60-70% kiest voor een scenario met daarin een vorm van nieuwbouw voor één of meerdere voorzieningen; 55% van de stemmers kiest voor een scenario waarbij de sporthal op zijn huidige plek blijft. Plaatselijk Belang constateert verder dat er niet veel draagvlak is voor het scenario waarbij alles met nieuwbouw bij elkaar komt op 1 plek.

Verder praten

Plaatselijk Belang gaat nu, samen met de gemeente, met de leidinggevenden van de diverse voorzieningen verder praten. Wat uit dat gesprek komt plus de uitslag van de stemming zal de rode draad zijn bij het nemen van vervolgstappen.