Burgemeester in gesprek met Better Bakhuzen

BAKHUIZEN - Burgemeester Veenstra en vele gemeenteraadsleden kwamen vrijdagmiddag naar De Gearte om zich enerzijds te laten informeren over alle projecten binnen Better Bakhuzen en anderzijds in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen die het traject Better Bakhuzen met zich mee brengt voor het dorp en voor gemeente De Fryske Marren.

Wink Blomsma, voorzitter van dorpsbelang BMR, opende de bijeenkomst en heette alle aanwezigen welkom. Daarna legde Tryntsje Stienstra, voorzitter COBB (Coördinatie-overleg Better Bakhuzen) uit hoe het traject Better Bakhuzen tot stand is gekomen, wat het dorp hiermee wil bewerkstelligen en waarom. Vervolgens werden de verschillende projecten toegelicht. Bram Boehlé nam het project Sociaal Econonomische Leefbaarheid en onderliggende initiatieven voor zijn rekening; Wink Blomsma het project Entrees, Routes en Groen met de bijbehorende plannen en Tryntsje vertelde meer over Centrum. Na deze presentaties werd met de burgemeester en raadsleden gesproken over de kansen en uitdagingen, die het traject Better Bakhuzen met zich meebrengt. De overheid vindt het zeer belangrijk dat plannen en initiatieven vanuit de maatschappij zelf worden bedacht en ontwikkeld. Het woord ‘participatiesamenleving’ valt zowel landelijk als regionaal vaak. Better Bakhuzen vindt dat dorpsbewoners de eigen leefomgeving en behoeftes het beste kennen en ziet het project Better Bakhuzen als de vleesgeworden burgerparticipatie. Maar waar begint dan zo’n ‘participatiesamenleving’ en waar houdt het op? Welke rol vervult de gemeente wel of niet en vanaf waar wordt daadwerkelijk meegedacht, meegewerkt en gefinancierd? Het dorp kan het niet alleen, want ook in de openbare ruimte speelt zich veel af . Tryntsje Stienstra over de bijeenkomst: ,,Ik wie tige bliid dat de boargemaster en riedsleden nei Bakhuzen kamen om mear te hearren oer Better Bakhuzen. As doarp pakke wy in hiel soad moaie ynisjativen op yn Better Bakhuzen, mar in goeie gearwurking mei ús gemeente is hiel wichtich om de krekte stappen meitsje te kinnen. It is dan fijn as wy iepen yn gesprek kinne sadat wy de projecten goed oppakke kinne.”