Weromsjen yn Gaasterlân (349)

Balk - De beruchte winter van 1963. Een sneeuwruimploeg is druk bezig de Elfstedenroute over de Luts schaats klaar te maken. Vanwege hevige sneeuwstormen is tocht der tochten in dat jaar niet over de Luts gegaan. Op de achtergrond zien we de betonbrug tegenover de Coenderssingel in Ruigahuizen vanuit de richting Kippenburg. Links zien we nog net het dak van de schuur van Wagenaar aan de Houtdyk bij Balk (zie aflevering 348). De ‘lelijke’ brug moest in 1968 wijken voor de aanleg van de provinciale weg N 359. De brug werd in 1917 gebouwd in opdracht van het in 1914 opgerichte waterschap "De Luts" als vervanger van de bouwvallige zogenaamde "Houten dam" die ongeveer 100 meter verder lag richting Kippenburg. De “Houten dam” lag aan Ruigahuisterzijde tegenover het huidige adres Lutswâl 11 en aan de Harichsterzijde tegenover de ijsbaan. In 1943 is de betonbrug gerenoveerd. Van de brug zelf heb ik nog geen goede foto’s kunnen vinden. Ook niet van de ‘Houten dam’. Wie staan er op deze foto?

Foto: collectie Berend Bakker tekst: Johan Groenewoud

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327