30 procent korting voor bus voor schoolkinderen

STAVOREN/HINDELOOPEN - Leerlingen in de gemeente SWF kunnen veel goedkoper met de bus naar school als ze meer dan 11 kilometer van die school wonen. Het gaat wel alleen om scholen die binnen de gemeentegrenzen vallen. Gemeente en Arriva dragen beide bij aan een lager tarief.

De regeling komt uit de participatiedialoog en door een noodkreet van het Wmo-platform. Ouders die het geld voor openbaar vervoer niet zelfstandig kunnen ophoesten en daardoor hun kind niet naar de school kunnen laten gaan die hen is geadviseerd krijgen daarbij financiele hulp.

School verder dan 11 kilometer en binnen gemeentegrenzen

Wel geldt dat de lagere openbaar vervoerskosten alleen gelden voor kinderen die naar een school moeten die zich verder dan 11 kilometer van het woonadres bevindt. Het schooladvies moet dan wel worden gevolgd. Ook gaat het alleen voor reiskosten naar scholen binnen de gemeentegrenzen. Het gaat vooral om scholieren, die woonachtig zijn in de regio van Stavoren – Hindeloopen. Zij moeten vaak grotere afstanden reizen naar het voortgezet onderwijs en zijn daarbij aangewezen op het openbaar vervoer. De gemeente gaat de doelgroep waarschijnlijk nog wel informeren over de regeling, via dorpskranten of wellicht zelfs persoonlijk. Dit wordt nog onderzocht. Een ouder schrijft over de nieuwe regeling: ‘Mijn zoon heeft VWO niveau en dat wordt niet aangeboden in de nabije omgeving. Daarvoor moet hij naar Sneek. Wij wonen in Warns dus fietsen is geen optie. De trein vanuit Stavoren kost €1800,- per jaar (trajectkosten, niet vrij reizen binnen de gemeente). Een heel bedrag wat linksom of rechtsom gespaard dient te worden om mijn zoon het onderwijs te geven waar hij recht op heeft. Volgend jaar gaat mijn tweede zoon om dezelfde reden ook naar Sneek. Ik ben blij dat de gemeente inziet dat de kosten voor bepaalde ouders niet of moeilijk haalbaar zijn en 30% korting geeft.’