Kunstige wandelpaden door Groene Loper

Balk - De voorjaar enquête van het Team Groene Loper heeft een enorme respons opgeleverd. Maar liefst 60 mensen gaven aan waar ze graag wandelverbindingen met groen wilden. Dit zegt Hotske Batteram van het Team Groene Loper.

Het doet dit team goed dat er zoveel is gereageerd, want juist dat mensen met elkaar beslissen wat ze willen op het gebied van duurzaamheid en betrokkenheid is de insteek. ‘Het met elkaar doen is wat we beogen.’

Waar willen mensen wandelen?

Mensen die een reactie hadden gegeven werden vervolgens uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Treemter. Daar werd met behulp van Google Maps gekeken naar wat de indieners wilden en waar ze dat wilden. ‘De werkgroep werd vervolgens uitgebreid met Marten Wesselius en Hanneke Steensma. Zij wilden meehelpen en zijn onmisbaar gebleken. Met hen zijn alle mogelijkheden onderzocht en zijn de routes bepaald.’ Klaas Knobbe van de gemeente bleek echter ook een enorme hulp. ‘Hij heeft ons geholpen met het aanvragen van de subsidieaanvragen, heeft geholpen bij het inzichtelijk maken van welke weg van wie is. Zonder hem zouden we dat allemaal niet voor elkaar hebben gekregen.’

Rondje Sleattemer Mar

Uit alle reacties kwam vooral naar voren dat mensen weer willen wandelen langs de Sleattemer Mar. ‘Maar dat kon een lange tijd niet. We hebben nu echter toch voor elkaar gekregen dat er weer een klein rondje langs het meer komt.’ Bovendien was een veelgehoorde wens dat mensen vooral in een wat rustiger gebied wilden lopen, dus zoveel mogelijk zonder verkeer. ‘Maar er kwamen ook heel veel reacties voorbij die gewoon echt niet konden. Je bent namelijk heel erg beperkt in je mogelijkheden, omdat je bijvoorbeeld vaak over het land van een boer moet. En dat kan dan niet, je kunt niet zomaar over iemands grond lopen.’

Drie routes, met kunst

Concreet zijn toch een aantal zaken behaald aldus Batteram. ‘Er komt een route door het Balkster bos en dus die route langs een gedeelte van de Sleattemer Mar. Verder komt er ook een wandeltochtje naar Harich. De routes hebben van de werkgroep een kleur gekregen. De blauwe route voert langs de Mar, de groene naar Harich en de rode door het Balksterbos en terug naar Balk. Volgend voorjaar zullen er informatiepanelen worden geplaatst en zal de officiële opening plaatsvinden. Maar er is meer… ‘Met Jannie Haantjes van de Kunstkring Gaasterland hebben we gekeken naar mogelijkheden om ook kunst langs de route te plaatsen. Zodat mensen kunnen lopen en van kunst kunnen genieten.’ Uiteindelijk is besloten dat er onderweg bankjes worden geplaatst die gemaakt zijn door kunstenaars en die zij tijdens de laatste kunstroute aan het publiek hebben getoond. Mensen kunnen daar dus op rusten en er van genieten. Daarnaast komt er dan ook nog een extra kunstwerk op elke route. Meintje Haringsma