Dag, mijn lieve moeder

BAL - Woensdagavond 8 november komt Peter Karstkarel naar de doopsgezinde kerk in Balk.

Podium Gorter heeft i.s.m. met Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân deze historicus uitgenodigd om te komen vertellen over de Friese en de Gaasterlandse grafcultuur. Al bijna een decennium lang zijn Peter en Klaske Karstkarel bezig met het in kaart brengen hiervan. Als resultaat hiervan is het boek ‘Dag, mijn lieve moeder’ verschenen.

Kleine grafsteen

Ontroerende aanleiding voor dit boek was de vondst van een kleine grafsteen op het kerkhofje van Brongerga, met daarop in eenvoudige letters ‘Dag, mijn lieve moeder’. Het zerkje gaf geen naam en geen datum prijs, het was een graf voor iedere moeder en van alle tijden. In het boek komen allerlei thematische hoofdstukken met speciale onderwerpen aan de orde. Het meest aangrijpende hoofdstuk is dat van de ongelukken en rampen: de slachtoffers van schipbreuken, oorlog, epidemieën en kindersterfte, verkeer, schaatsen. Thema’s worden aangepakt, zoals de kunststijlen, de materialen, de bijzondere vormen van gebroken zuil, de cippus, eenvoudige stoeppalen en dergelijke, maar ook de prachtige doodssymboliek die op veel grafmonumenten kan worden gevonden. Curiosa die soms een glimlach zullen oproepen worden met respect behandeld. De grafpoëzie krijgt eveneens een aandachtig hoofdstuk en zo ook de langzaam verdwijnende bloemtrommels. Vanzelfsprekend zullen veel bekende persoonlijkheden aan de orde komen. De bestuurders, de kunstenaars, maar ook de personen met gewone beroepen als ze dit op hun graf hebben laten vermelden. De lezing begint om 20.00 uur en na afloop is het boek verkrijgbaar en kan het gesigneerd worden door Peter Karstkarel. Entreeprijs is € 7,00 (leden HWG € 5,00). www.podiumgorter.nl