Balk in de ban van de poëzie

BALK - Op 24 november vind de benoeming van de ‘Dichter fan Fryslân’ plaats in Balk.

In de doopsgezinde kerk zal gedeputeerde Sietske Poepjes op 24 november a.s. bekend maken aan welke dichter de eer is toebedacht om deze titel de komende twee jaar te dragen. Tegelijkertijd wordt er door de Kunstkring Gaasterland aandacht besteed aan de poëzie. In samenwerking met dichter Eppie Dam, winnaar van de Gysbert Japicxpriis 2017, zijn er Friese gedichten geselecteerd. Langs de Luts hangen maar liefst 16 Friese gedichten. De banieren zijn bevestigd aan de lantaarnpalen. Gedurende de maanden november en december zijn deze gedichten in het centrum van Balk te bewonderen.