Lezing over It Wikelerbos en Menno van Coehoorn

WIKEL - Hoe zijn onze bossen, in bijzonder ’It Wikelerbosk’, eigenlijk ontstaan? Wat was de rol van, van Swinderen en andere families hierbij. Hoe was het leven van Menno van Coehoorn op Meerenstein en wat heeft hij voor Wijckel en voor ons land betekend? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen wordt door het Histoarysk Wurkferbân Wikel’een bijzondere lezing georganiseerdmet veel informatie en unieke beelden

Daravoor zijn zeer kundige sprekers bereid gevonden naar Wijckel te komen. Het zijn Gosse Haga (Heerenveen), docent biologie en “Gaasterlandkenner” over Geschiedenis en rijkdom van het Gaasterlandse bos en Albert Reinstra (Driebergen), historicus en schrijver (o.a. boek “Menno Baron van Coehoorn) over Het leven van Menno van Coehoorn.

De avond vindt plaats op vrijdag 10 november om 19:30 uur in gebouw Irene.