Inloopbijeenkomst over inrichting natuur Séfonsterpolder

RIJS - De Séfonsterpolder is het laatste in te richten deel van de gebiedsontwikkeling in Gaasterlân. Om 25 hectare nieuwe natuur te realiseren in deze polder is er een inrichtingsplan gemaakt. De provincie Fryslân licht de plannen toe op vrijdag 3 november tijdens een inloopbijeenkomst.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 3 november in Hotel Gaasterland in Riis (Marderleane 21). Om 16.00 uur opent gedeputeerde Johannes Kramer de inloopbijeenkomst. Hij zal tot 17.00 uur aanwezig zijn om met omwonenden en geïnteresseerden in gesprek te gaan. Tot 20.00 uur zijn er medewerkers van de provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren aanwezig om vragen te beantwoorden.

De Séfonsterpolder ligt tegen de oostkant van het Rysterbosk aan. In deze polder is 25 hectare aangewezen als nieuwe natuur voor Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Verschillende maatregelen zorgen ervoor dat natuur alle ruimte krijgt in deze polder.

Door een natuurlijke overgang tussen het bos en de polder te maken, ontstaat een mooi leefgebied voor zangvogels, bijen, vlinders en andere insecten. Beplanting en open plekken wisselen elkaar af. Hierdoor blijven de prachtige doorkijkjes vanuit het bos naar de polder bestaan. Verder komt er nog een poel in het gebied. Hier kunnen straks salamanders, libellen, kikkers en padden leven. Ook zal zich kruiden- en bloemrijk grasland ontwikkelen door waterpeilverhoging in de natuurpercelen. Omliggende landbouwpercelen behouden hetzelfde peil door het plaatsen van dammen en een stuw.

Ruiterrecreatie

Er loop nu al een ruiterpad door de Séfonsterpolder. Dit pad blijft op de huidige plek liggen. Daarnaast komen er twee picknickbanken en een aanbindpaal: een mooie rustplek voor ruiters en menners.