Maurice Wery nieuwe conservator museum Hindeloopen

HINDELOOPEN - Het bestuur van Museum Hindeloopen – Hidde Nijland Stichting Hindeloopen heeft Maurice A. Wery MA uit Apeldoorn benoemd tot conservator.

Hij treedt per 1 januari 2018 in dienst en vervult daarmee de vacature ontstaan door het vertrek van Carolien Hack, die vele jaren als conservator verbonden was aan Museum Hindeloopen.

Wery studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en specialiseerde zich onder meer in de negentiende-eeuwse geschiedenis, kunstnijverheid alsmede stads- en regionale geschiedenis. Hij is thans conservator stads- en Oranjegeschiedenis Museum Prinsenhof te Delft in deeltijd. Verder deed hij zijn ervaring op in Museum Gouda, bij de Stichting Huizinghe De Loet in ’s-Hertogenbosch en was hij als docent verbonden aan de Vrije Academie te Amsterdam.

Wery heeft laten zien enthousiast en deskundig te zijn op het terrein van kunst en geschiedenis en is als conservator en expositiemaker overtuigd van de zeggingskracht van objecten. Hij staat als conservator een integrale tevens zakelijke aanpak voor en weet daarbij mensen en onderwerpen te verbinden.

Met bestuur en directie zal hij een belangrijke trekker worden van de vernieuwingsplannen van Museum Hindeloopen.