Berging vliegtuig kostte 744.000 euro

OUDEMIRDUM - Het bergen van het Engelse vliegtuig de Vickers Wellington in het IJsselmeer heeft 744.177 euro gekost. De gemeente De Fryske Marren wilde 70 procent van dat bedrag terugvorderen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar die ging niet akkoord met een eerdere indiening van de rekening die gebaseerd was op een raadsbesluit. Daarin stelde de gemeenteraad 1 miljoen ter beschikking. Dit was een raming.

De overheid wil echter geen schatting, maar die wil dat de gemeenteraad een nieuw besluit neemt over de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt. Een specificatie daarvoor is niet nodig, maar de gemeente moet wel weer opnieuw beslissen. De kosten die gemaakt zijn voor de opsporing en de berging komen dan gewoon in aanmerking voor de subsidie. Kosten voor personeel worden niet door de overheid vergoed. Die komen voor rekening van de gemeente. De projectleider heeft 663 uur besteed aan het werk, verder was er ondersteuning van de projectleider van ongeveer 40 uur.

Koninklijke Smals heeft 30 % van de kosten voor voorbereiding (detectie) en civiele werkzaamheden (Leemans) aan de gemeente betaald. Dit was 200.393 euro. Als de gemeenteraad opnieuw een besluit neemt betaalt het Rijk 520.924 euro aan de gemeente. Voor de gemeente zelf resteert dan een kostenpost van 22.859,-- euro.