In de kou slapen voor straatkinderen

BALK - Eerst een krotje bouwen en dan de nacht daarin op straat doorbrengen om eens te kijken hoe straatkinderen leven. Dat deden zaterdag zo’n 30 kinderen op initiatief van Jeugd en Jongeren PKN Balk. Met hun actie haalden ze bovendien een mooie som geld op voor Tear (tegen armoede) die wordt gebruikt om straatkinderen elders te ondersteunen. Tear is een christelijke organisatie die in heel veel landen lokale projecten ondersteunt. De nacht zonder dak is specifiek bedoeld voor straatkinderen.

Het was een prachtige dag toen de jongeren begonnen met de opbouw van hun pallets, plastic en karton. De nacht die daarop volgde was helder en daarom koud. ‘Eigenlijk kan ik wel stellen dat dit de koudste nacht van alle vier keren was,’ zegt Erik Lankman daarover. De kinderen klaagden overigens niet en doken hun slaapzakken in of kropen elkaar wat aan. ‘Dat moest ook wel, want sommige krotjes waren wel heel krap.’ Bijzonder was wel dat ook de dominees en de voorzitter van de kerkenraad zich vorig jaar hadden laten verleiden om een nacht buiten te slapen. Die belofte hielden ze, maar de volgende ochtend moesten de dominees al wel weer vroeg op de kansel staan om hun preek te houden.

Ook de kinderen die meededen wisten dat ze 1 nacht opofferden voor kinderen die normaal gesproken altijd buiten (moeten) slapen. ‘Met dit initiatief leven ze 1 nacht als die kinderen.’ Toen het bouwen was afgerond werd samen buiten gegeten en om 19.00 uur mochten pakes, beppes, andere familieleden en natuurlijk sponsoren het krotje komen bekijken op het open krotje. Ook werd daar koffie, thee, limonade en wat lekkers verkocht voor het goede doel. Toen om 20.00 uur het open krotje was afgelopen hadden vooral sommige moeders het daar een beetje zwaar mee. ‘Want ze wisten het wordt heel koud. Maar wij hebben uiteindelijk niets van de kinderen gehoord over de kou.’

De nacht zonder dak is voor kinderen overigens ook gewoon een leuke activiteit. Dat beseffen ze bij de PKN in Balk ook, dus daarom werd er ook wat tijd ingeruimd voor waar het daadwerkelijk om draait bij deze actie. ‘Daarom werden twee filmpjes vertoond van Boliviaanse straatkinderen. Een van een jongen die altijd door zijn vader in elkaar werd geslagen en als lijmsnuiver op straat eindigde. En een van een meisje dat uit de prostitutie was gehaald.’ Dat hakte er wel in volgens Erik en maakte ook heel goed duidelijk wat er leeft onder straatkinderen. ‘Het is goed om daar over te praten met de kinderen. Maar daarna hebben we ze ook laten weten dat wij het vervolgens op zo’n avond ook wel leuk mogen hebben en dat dit gevoel niet de hele avond hoeft te blijven hangen. Daarom werd er een pubquiz gehouden en was er vervolgens een disco.’ Volgens Erik zochten rond die tijd de jongsten hun slaapzak al op, omdat ze moe waren. Om 12 uur ging iedereen slapen en eigenlijk was er geen wanklank. Begeleiders liepen de hele nacht rond om op de kroost te passen. ‘Het is ten slotte ook stappersavond en we staan wel voor de kerk. Maar het verliep allemaal heel rustig.’ ’s Ochtends werd opgeruimd en was er een gezamenlijk ontbijt. Vervolgens gingen de kinderen naar de kerk waar de startzondag werd gehouden, de eerste dienst van het seizoen die ook wat toegankelijker is voor bijvoorbeeld kinderen die weinig of niet naar de kerk gaan. ‘En toen zag je de kinderen ietwat schommelend weer naar huis gaan.’

De actie heeft overigens maar liefst 1500 euro opgebracht en daar is de collecte van de zondag nog niet eens bij opgeteld.

Meintje Haringsma