Trijntje Beimers en haar Tanzania centraal op jubileumavond

KOUDUM - De Stichting Trijntje Beimers houdt op vrijdag 6 oktober om 20.00 uur een jubileumavond waarbij Moses Siame en Christopher Maganga, managers van de missieposten Kilangala en Kantembo in Tanzania speciale gasten zijn. Verder staat de documentaire ‘Nuru’ over het werk op de missieposten centraal die gemaakt is door Tjebbe Witteveen en Thomas Corte.

Trijntje stond aan de basis

Twee missieposten in Tanzania vieren dit jaar hun jubileum. En Fryslân viert dat feest met hen mee, omdat friezinne Trijntje Beimers aan de basis stond van het missiewerk. Vijftig jaar geleden stichtte zij missiepost Kilangala en tien jaar later volgde Kantembo. De huidige managers van beide missieposten zijn van 21 september tot 9 oktober in Fryslân om te vertellen over hun werk en Fryslân te bedanken voor die halve eeuw verbondenheid.

Tryntsje Beimers werd geboren in 1922 in Sint Annaparochie. In 1937, op haar vijftiende, volgde ze haar roeping tot het missiewerk. Ze begon met een zesjarige opleiding in de verpleging. Daarna volgde ze een opleiding aan de Bijbelschool in Doorn. In 1953 begon ze haar reis naar Tanzania. Zij stelde haar leven in dienst van de medemens, door het geven van medische zorg, onderwijs, zorg voor baby’s en weeskinderen. Ze stichtte scholen en kerken, ziekenhuizen en kindertehuizen. Ze werd bekend als de Friese moeder Theresa.

Sinds 2004 is de Stichting Trijntje Beimers nauw betrokken bij het werk op de missieposten in Kilangala en Kantembo. Het is de voortzetting van het in 1992 opgerichte Trijntje Beimers Comité. Van 2011 dateren de eerste contacten met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg). In 2013 groeide dat uit tot nauwe samenwerking, waarbij het ZZg nu het voortouw neemt in het werk en de contacten met Tanzania.

Afgelopen voorjaar reisden twee jonge filmmakers af naar Tanzania om een documentaire te maken over de twee missieposten. Thomas Corte en Tjebbe Witteveen, studenten Media & Entertainment (Stenden) kregen alle tijd en gelegenheid om te werken aan hun film die zij de titel ‘Nuru’ (licht) meegaven, naar het gelijknamige evangelisatiekrantje wat Trijntje Beimers uitgaf en ooit een oplage van 100.000 exemplaren bereikte. De première van de film is op zondag 24 september om 15.00 uur in de Koornbeurs in Franeker.

Voorzitster van de Stichting Trijntje Beimers is Pytsje Kampen van It Heidenskip. Zij bezocht de zendingsposten in Tanzania regelmatig en zag met eigen ogen dat de financiële giften daadwerkelik de plaatselijke bevolking tengoede kwamen. Op uitnodiging van de Stichting zijn de beide managers van de missieposten, Moses Siame en Chrostopher Maganga, van 21 september tot 9 oktober in Fryslân. Op vrijdag 6 oktober is er een feestelijke avond in Het Baken te Koudum.

Trijntje Beimers overleed op 13 juni 2006, onderweg naar het ziekenhuis van Sumbawanga, op de leeftijd van 84 jaar. Haar laatste woorden waren: ‘Het werk gaat toch wel door?’