Bakhuizen wil een nieuwe Gearte

BAKHUIZEN - Bakhuizen wil een nieuwe Gearte met een integraal kind centrum inclusief een basisschool, dorpshuis, sporthal, gezondheidszorg en ontmoetingsplek onder één dak. Dat staat in de startnotitie ‘Het dorp een centrum geven’.

De gemeenteraad voor een andere wens, een dorpsplein bij de kerk al € 146.000 beschikbaar gesteld. De projectgroep die zich met dit plan bezighieldt, is daar erg blij mee. ‘Dit motiveert de projectgroep enorm en helpt om te blijven denken in kansen en mogelijkheden om zo meer mogelijk te maken voor ons dorp.’

Verder is hard gewerkt aan de startnotitie "Het dorp een centrum geven". Daarin staat wat er moet gebeuren om het dorp een aantrekkelijk en levendig centrum te geven. Daarbij staat op nummer 1 dus die nieuwe multifunctionele Gearte. Op nummer twee van het wensenlijstje staan woningen voor oudere bewoners waar zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Op nummer drie het dorpsplein bij de kerk. Op vier een terras bij de supermarkt. En verder wiln de groep het centrum mooier maken.

Door al die maatregelen zouden er allerlei locaties vrijkomen en die moeten volgens de projectgroep benut worden voor woningbouw van starters en jonge gezinnen.

Na de zomer worden de zes onderdelen verder uitgewerkt. ‘Dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk, daarom wordt eerst een plan van aanpak gemaakt met een planning. Alles bij elkaar is het een grote klus, waarbij we graag een beroep doen op mensen uit het dorp die ons hierbij willen helpen. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden bij Ruud van den Berg via ruud@rvdb.org.’