Milieuterrein Harich ter inzage

HARICH - Het voorontwerp bestemmingsplan voor het milieuterrein Harich ligt ter inzage.

Het omvat plannen voor de locatie aan de Houtdijk 1a te Harich dat momenteel in gebruik is voor opslag en als wissellocatie voor containers van inzamelvoertuigen en waar op dit moment beperkte op- en overslag plaatsvindt. Het bestemmingsplan biedt het planologische kader voor de aanleg van een nieuw milieuterrein aan de Houtdyk 1a te Harich, waar grof huishoudelijk afval, groenafval en de meest voorkomende recyclebare stromen van inwoners kunnen worden ingenomen. In het voorontwerpbestemmingsplan is onder meer aangegeven hoe rekening wordt gehouden met de relevante omgevingsaspecten, zoals inpassing, geluid en verkeer.