‘Kom bij ons en vertel ons je bezwaren’

SONDEL - Woensdagavond vond er een hoorzitting plaats over de Pluimveehouderij aan de Delbuursterweg in Sondel. De zoveelste in een rij. ‘Hoewel het steeds lijkt alsof de hele buurt tegen is, is dat helemaal niet het geval,’ zeggen Freerk en Inske Pietersma van Pluimveehouderij Freerk Pietersma daarover.

De bezwaren, twijfels of bedenkingen die er leefden hebben zij door goed overleg en een groot aantal dure maatregelen bijna allemaal van tafel geveegd. ‘Maar helaas is degene die bezwaar blijft maken daarbij afgehaakt. Ed Landman en zijn vrouw Jeannet van recreatiecentrum Sondel zijn samen één keer geweest en daarna nooit meer. Ondanks dat hebben wij ze wel steeds op de hoogte gehouden van wat wij willen doen om mogelijke overlast tot een absoluut minimum te beperken.’

Wie aankomt op het terrein van de pluimveehouderij vermoedt overigens dat er helemaal geen kippen aanwezig zijn. Ze zijn niet te zien, maar vooral niet te ruiken. En dat terwijl er toch 60.000 rondscharrelen op dat moment. ‘We zeggen echt niet dat dit altijd het geval is. Natuurlijk merken mensen hier wel eens dat we hier kippen houden. Maar we doen er wel alles aan om het te voorkomen,’ aldus de ondernemers die zich 8 jaar geleden vestigden op het perceel dat ze van pake en beppe overnamen. ‘Er werden hier al 50 jaar kippen gehouden, die agrarische bestemming lag op de grond. Vier jaar geleden hebben we hier een nieuwe kippenstal gebouwd. Een jaar later ons huis. En nu zijn we bezig met een loods en er komt waarschijnlijk nog een nieuwe stal bij.’

Met de bouw van de eerste kippenstal kwamen de bezwaren. Met de plannen voor de loods en tweede stal opnieuw. ‘Maar alleen van een paar mensen die twijfels of vragen hadden. En dat begrijpen wij heel goed. Daarom zeiden we tegen ze, kom bij ons, dan gaan we om tafel en praten we erover.’ Dat gebeurde. Een jaar geleden schoven 5 mensen aan die wilden dat het anders ging of die vragen hadden. ‘We hebben ze gevraagd wat voor hen het probleem was. Stof en geur, zo bleek. Dus hebben we gezegd, dan gaan we daar mee aan de gang. Want we willen mensen niet tot last zijn. Maar we willen ook door met ons bedrijf.’ Om de paar maanden volgde er overleg en de Pietersma’s kwamen met een nieuw plan. Daarbij wordt de uitstoot van stof tot 90 procent gereduceerd. Door een speciale luchtwasser. Bovendien wordt die zo gebouwd dat de luchtstroom hoger in de lucht wordt gebracht. Verder is ingestemd met het houden van minder kippen dan er ruimte voor is. En om nog meer barrières op te werpen, wordt ook de bomenrij tussen het recreatiepark en het bedrijf helemaal doorgetrokken. ‘Al die maatregelen samen kosten ons bijna een ton meer. Maar dat hebben we er graag voor over als dan iedereen tevreden is.’

Na de eerste bijeenkomst lieten de eigenaren van het recreatiepark zich overigens niet meer zien. ‘Er was geen overleg meer, maar ze stuurden wel voortdurend brieven naar kranten en de gemeente en maakten bezwaar. Dat vinden we heel jammer, want op die manier kom je volgens ons niet tot een oplossing.’ Voor bedenkingen hebben Freerk en Inske overigens begrip. ‘Natuurlijk snappen we dat mensen alert zijn op hun gezondheid. Of nadenken over mogelijke waardevermindering van hun recreatiewoning. Of dat je gewoon niet voor dit soort bedrijven bent, omdat je meer biologisch denkt. Maar we snappen niet dat je dan niet samen naar een oplossing zoekt.’

Vanaf de oprichting van hun bedrijf zijn ze bezig geweest met verbeteringen zeggen de pluimveehouders. ‘Een moderne klimaatcomputer, een nieuwe stal, warmtewisseling voor energiebesparing. We laden alleen nog aan de voorkant en niet meer achter, omdat mensen dat vervelend vonden. Onze kippen krijgen al een aantal jaren geen antibiotica, omdat we heel secuur werken. We werken dus echt aan vooruitgang.’ Dat mensen de wettelijke manieren inzetten om iets tegen te houden dat ze niet prettig vinden, begrijpen Freerk en Inske overigens heel goed. ‘Dat mag ook. Maar bellen over stankoverlast terwijl de stallen leeg staan, gaat dan wel wat ver.’ Drie van de vijf mensen die twijfels hadden over de situatie gaan overigens binnenkort mee op een dagreisje. ‘We gaan met ze naar dat nieuwe luchtwassysteem kijken. Verder doen we op 3 augustus mee aan de opendagen van FF Boeren. We laten mensen graag zien dat we bewust en innovatief boeren en hebben niets te verbergen.’

Meintje Haringsma