De Volharding wordt nieuwe straatnaam

BALK - In het plangebied van bestemmingplan Balk – De Volharding moet een nieuwe straatnaam worden en het college van burgemeester en wethouders vindt dat die naam De Volharding moet worden. OPp de plek stond vroeger een olieslagerij / veevoederfabriek van de coöperatieve vereniging “De Volharding”. Door de jaren heen zijn de meeste gebouwen gesloopt. In het gemeentelijk taalbeleid staat aangegeven dat nieuwe straten een Friese naam moeten dragen. Het Nederlandse De Volharding wordt dan It Hoekhâlden of De Stânfêstens in het Fries. Omdat het hier een eigennaam betreft, willen B&W toch voor een Nederlandse naam gaan en wil ze De Volharding gebruiken.