Reuzenberenklauw melden

BALK - De gemeente wil graag een beeld krijgen van de verspreiding van de reuzenberenklauw. De plant kan enorme Brandwonden veroorzaken, zeker in combinatie met zonlicht. Bij melding kan de gemeente bekijken of er maatregelen genomen moeten worden om de plant te bestrijden. Wie de reuzenberenblauw aantreft kan de locatie melden bij het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 05 14. Ook is er een meldpunt.

Bestrijding

De plant wordt alleen bestreden op locaties waar een groot risico bestaat op aanraking. De plant wordt bestreden op locaties die direct grenzen aan een fiets- of voetpad en grenzen aan speelplekken. De plant wordt bestreden doormiddel van schapenbegrazing of machinaal afmaaien. Ook doen we dit jaar een proef met bestrijding van de plant met water van 130 graden. Op andere locaties wordt de plant alleen tijdig gemaaid om zaadvorming, en dus verspreiding, te voorkomen. Planten op locaties die niet in eigendom zijn van de gemeente zoals o.a. waterkanten (waterschap) en provinciale bermen worden niet door de gemeente bestreden. Daarvoor ligt de verantwoordelijk bij de beherende instantie. Zowel waterschap als de provincie voeren geen bestrijding uit. Gemeente De Fryske Marren voert geen bestrijding uit bij particulieren.