Wijckel vindt bezuiningen buitensport desastreus

WIJCKEL - Dinsdagavond 6 juni is er een raadscommissie in Joure waarbij het raadsvoorstel bezuinigingen (totaal 210.000) buitensportaccomodaties wordt behandeld.

Het raadsvoorstel zou voor de dorpen Harich en Wikel desastreus uitpakken omdat de gemeente niet meer het onderhoud wil doen voor de velden van de korfbalverenigingen DTG en fc Harich. Dit levert de gemeente 15.000 euro (iedere vereniging 7.500) aan bezuiniging op. Voor DTG met een contributie-inkomst van 8000 betekent dit een contributieverhoging van bijna 100%. Met de voorgestelde bezuiniging levert de gemeente voor DTG en fc Harich geen enkele bijdrage meer. Omdat machines en onderhoud ervan in gemeentelijke handen zijn, is dit uiterst inefficient. Ook de leefbaarheid van de dorpen staat onder druk gezien de rol die beide verenigingen vervullen. Denk aan laagdrempelige ontmoetingsplek voor jong en oud, locatie voor feesten. Verder is er het belang voor actieve sportbeoefening wat de gemeente propageert, maar nu ook frustreert. Navrant is dat de gemeente de bezuiniging voor Wikel en Harich motiveert met harmonisatie. Velden zijn geen eigendom van gemeente. De vraag is of er wel sprake is van harmonisatie als de gemeente door de bezuiniging geen enkele financiële bijdrage meer levert aan DTG en fcHarich (maar wel OZB int), terwijl andere verenigingen wel een (verminderde) bijdrage krijgen van de gemeente door bijvoorbeeld onderhoud, lening, accomodatiebijdrage, etc. Navrant is verder dat de gemeente in 2016 154.000 euro overhield. Hoezo nut en noodzaak?’ vraagt Dorpsbelang Wikel zich af. Korfbalverenigingen en dorpsbelangen spreken dinsdag ingaan dinsdag inspreken, ondersteund door kinderen in korfbaltenue.