Weromsjen yn Gaasterlân (322)

WIJCKEL - De oudste openbare school in Wijckel stond naast de Hervormde kerk. Dat is de nu Menno van Coehoornweg 4.

De grietman en assessoren van Gaasterland lieten deze school in 1818 bouwen. De aanbesteding was bij Willem Harmens Asma, kastelein te Wijckel. In 1839 kwam er een nieuw schoolgebouw naast het oorspronkelijke gebouw, dat werd omgebouwd tot twee woningen.

In maart 1608 wordt Jan Gerritsz als schooldienaar te Wijckel genoemd. Daarna volgden o.a. Jan Barents Odink,AedgerAemylius, Jelle Piers Hornstra, Junius Murray Banning. Op 1 augustus 1844 werd Gerrit Wiebes Feenstra benoemd. Het traktement bestond toen uit ƒ 75,- van de Grietenij, plus de schoolgelden (ca. ƒ 270,- per jaar) en vrij wonen.

In 1858 werd Jan van der Veen van Tjerkgaast te Wijckel benoemd. Hij is in het najaar van 1859 reeds overleden. Hulponderwijzer Gerrit van Loon, oorspronkelijk uit Lutkewierum, werd zijn opvolger.Hij trouwde in 1860 met Joacomina Noordenbos. Hun 4 kinderen kwamen allemaal in het onderwijs terecht.

Zoon Jan was even onderwijzer in Wijckel en dochter Freerkje gaf daar handwerk les. In 1885 kwam er een nieuw schoolgebouw dat we nu kennen als gebouw Irene. Daarover een volgende aflevering meer.

Johan Groenewoud

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327.