Burgemeester Hayo Apotheker stopt per 1 januari

SNEEK/BOLSWARD - Burgemeester Hayo Apotheker (1950) van Súdwest-Fryslân draagt per 1 januari 2018 het vaandel over. Hij is dan precies zeven jaar burgemeester geweest in Súdwest-Fryslân, dat in 2011 ontstond na een fusie van vijf gemeenten.

Apotheker had de gemeenteraad eerder al in vertrouwen van zijn vertrek op de hoogte gesteld. Donderdagavond, bij aanvang van de raadsvergadering in IJlst, maakte hij het openbaar. Zijn vertrek per 1 januari is 'een duidelijk moment', zei de burgemeester. ,,Begin 2011 konden we nog niet weten dat 15 van de 29 dorpen van Littenseradiel voor Súdwest-Fryslân zouden kiezen. En dan ook daadwerkelijk per 1 januari, na de verkiezingen op 22 november, de gemeente gaan verrijken tot ruim 89.000 inwoners in 89 steden en dorpen. Dan is de fusiegemeente Súdwest-Fryslân voltooid.” Door de toevoeging van een deel van Littenseradiel en de daardoor noodzakelijke gemeenteraadsverkiezingen ontstaat 'een nog mooier en helder markeringspunt', aldus de vertrekkende burgemeester. ,,Een nieuwe raad met een nieuw mandaat van de kiezer, een nieuw college van burgemeester en wethouders én een nieuw bestuursprogramma 2018–2022.” ,,Duidelijker ingebed kan een naderend afscheid van een voorzitter van raad en college eigenlijk niet zijn. Hoe moeilijk het ook af en toe zal voelen, te weten dat je op Nieuwjaarsdag niet langer de aanvoerder zult zijn van die nieuwe ploeg, één ding staat voor mij vast: we hebben een stevige krachtige en herkenbare gemeente neergezet. Die er toe doet en volop in beweging is.”