Erepenning DFM

BALK - In het verleden heeft de gemeente Lemsterland meerdere malen een erepenning uitgereikt. Dit als bewijs van hoge waardering en dankbaarheid aan personen en maatschappelijke organisaties die een uitzonderlijke prestatie hadden verricht voor de gemeente. De gemeente wil na de fusie nu een gemeentelijke erepenning instellen.

Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt dan wie daarvoor in aanmerking komt.

De penning wordt uitgereikt aan stichtingen, verenigingen, organisaties én natuurlijke personen. Dit kunnen zowel mensen zijn die in de gemeente wonen als mensen die daar niet wonen. Ze moeten zich inzetten voor de gemeentelijke samenleving en de naam van de gemeente De Fryske Marren moet daarbij positief uitgedragen worden of het gemeentelijke belang moet op een bijzondere manier worden gediend. De activiteiten mogen bovendien niet van commerciële aard zijn. Het college kan zelf de erepenning toekennen, maar inwoners mogen ook mensen voordragen. Kandidaten kunnen het gehele jaar schriftelijk worden voorgedragen bij het college van B&W. Hoe de penning er uit gaat zien, wordt nog met wethouder overlegd. Mensen of instellingen die een erepenning krijgen, komen ook nog in een Ereboek van de gemeente De Fryske Marren te staan.