Nieuw boek over oorlogsslachtoffer Joop Schweitzer

BALK - Na de herdenking op 4 mei bij het Raadhuis van Balk zal Aletta Stevens uit Engeland de eerste exemplaren van haar pas verschenen boek uitreiken: ‘Looking for Uncle Joop: A Long-Lost Story of Nazi-Occupied Holland’ (Ashgrove Publishing, 2017). Het is opgedragen aan Jan Geert Vogelzang en de inwoners van Gaasterland.

In 2007 is Aletta begonnen met onderzoek naar de dood van haar moeders enige broer,de 23-jarige domineeszoon en ambtenaar Johannes Doedenias (Joop) Schweitzer. Hij werd op 4 augustus 1944 in Nijega (nu Elahuizen) doodgeschoten. Een oproep in de Balkster Courant van 13 maart 2008 zorgde voor vele reacties. Joop bleek betrokken te zijn geweest bij verzetswerk en had ondergedoken gezeten in de pastorie naast de Nederlands Hervormde kerk in Balk. Na talloze gesprekken keerde Aletta terug naar Engeland om het verhaal op te tekenen.‘Er waren veel misverstanden, dus het is goed als alles wordt rechtgezet’, aldus de schrijfster. Na nieuwe ontdekkingen in 2013 en 2015 werd het manuscript geheel herzien. Het verhaal schakelt tussen heden (2007-2015) en verleden (1937-1945),en bevat een reconstructie van de moord en het lot van de dader op basis van onderzoek in het National Archief, Den Haag. Het boek bevat onder andere foto’s uit eigen beheer en een lijst met de namen van Gaasterlanders die worden bedankt voor hun hulp. Het is te bestellen via bol.com en amazon.co.uk. Bij de koffie na de herdenking zal Aletta haar boeken signeren. De boekpresentatie is mogelijk gemaakt door de Oranjevereniging Balk-Harich-Ruigahuizen en het HistoaryskWurkferbân Gaasterlân.