Info avond over bomenbeleid

BALK - Over bomen en het kappen er van is veel te doen en dat niet alleen in De Fryske Marren. Bomen zijn emotie. Hoog tijd dus vindt de gemeente om kennis en inzichten over dit onderwerp met elkaar te delen.

Vereniging Moai Skarsterlân, is menigmaal benaderd met de vraag “Wat gebeurt er met de bomen in onze gemeente”? Daarom heeft ze contact gezocht met Harm de Roo van de gemeente. Dit overleg heeft er toe geleid dat een aantal mensen, waaronder medewerkers en een adviseur van De Fryske Marren bereid zijn gevonden uitleg te geven over bijzondere bomen in de gemeente, het bomenbeleid, monumentale bomen, ziektes, kapvergunningen en overig “gerief” en “ongerief”. Deze bijeenkomst over bomenbeleid en bomenpraktijk in onze gemeente vindt plaats op 11 april in Zalencentrum het Haske, Vegelinsweg 20 te Joure. Inloop 19.30 uur, start van het programma 20.00 uur. Iedereen uit de hele gemeente is welkom. In verband met beschikbare ruimte wel aanmelden voor 10 april via: info@moaiskarsterlan.nl of telefoonnummer: 0513 – 412217