Voorlichting WhatsApp buurtpreventie Wijckel

WIJCKEL - Op 7 april vindt er bij gebouw Irene van 20 - 21.30 uur een voorlichtingsavond plaats over de “WhatsApp Buurtpreventie!” . De politie is daar bij aanwezig. In de middag staat er vanaf 15.00 uur dan een voorlichtingstruck van de politie. Wyckel is het enige dorp dat nog geen WhatsApp groep heeft.