Doopsgezinde Gemeente Koudum stopt

Koudum - De leden van de Doopsgezinde Gemeente Koudum hebben besloten per 1 januari de kerkelijke gemeente op te heffen.

Op deze datum zou ook de huidige voorgangster Jelly Hania- v.d. Kooi stoppen. Dit was dan ook het moment van de Doopsgezinde werkgroep om te kijken of voorzetting nog een doel diende maar ook haalbaar was. Er is van alles aan gedaan om de gemeente weer in een modus van groei en bloei te brengen, waardoor er ook weer financiële basis was voor een pastor en het in stand houden van de gemeente. Na 6 à 7 jaar met heel veel motivatie, inzet en vernieuwingen werd duidelijk dat er geen kans was op verbetering. Er kwamen geen nieuwe leden bij en de veroudering zette door mede ook door overlijden van leden en belangstellenden. Het tij bleek niet te keren. De energie en het enthousiasme ontbrak om nogmaals de schouders eronder te zetten. Dat het besluit om te stoppen met veel pijn en moeite maar ook met veel tranen is genomen zal iedereen wel duidelijk zijn. Doopsgezinden hebben ruim 500 jaar altijd in Koudum hun plek gehad en een prominent deel uitgemaakt van de Koudumer gemeenschap. Doopsgezind Gemeente Koudum is per 1-1-2017 historie. De leden zijn al dan niet naar een andere gemeente overgeschreven. Wat er met het kerkgebouw gaat gebeuren is nog niet bekend. Daarvoor zijn inmiddels besprekingen opgestart,door de werkgroep die de exit verzorgt, met de Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam. Wie nog eenmaal de sfeer van de Doopsgezinde Kerk wil proeven of de kerk wil bekijken heeft daar op Oudejaarsdag nog de mogelijkheid voor. Van 15.00 uur tot 17.00 uur kan een ieder daar een kaarsje branden. Van 17.00 tot 18.00 uur is dan de laatste afsluitende kerkdienst.