Dierenartsen van Waard tot Klif gaan daten

Balk - Al meer dan 50 jaar hebben Koudum en Workum een dierenartsenpraktijk.

Dit waren aanvankelijk zelfstandige, gescheiden praktijken, totdat ze in 2003 een associatie aangegaan zijn met vestigingen in Koudum en Workum. Vanaf toen gingen ze verder onder de naam: van Waard tot Klif, genoemd naar het gebied dat de praktijk bestrijkt: van de Workumer waarden (Makkum) tot en met het Oudemirdumer klif. Maar ook veel diereigenaren uit Sneek en Bolsward weten de weg te vinden naar deze praktijk.

Inmiddels bestaat het team uit 7 dierenartsen en 4 praktijkondersteuners/assistentes, die samenwerken om goede diergeneeskunde te leveren voor een redelijke prijs. Tot op heden werd er gewerkt met inloopspreekuren en op afspraak, maar per 1 januari 2017 gaat dat veranderen: de dierenartsen gaan daten! Dat betekent dat de spreekuren komen te vervallen en er alleen nog op afspraak gewerkt gaat worden, het blijft mogelijk om op twee avonden per week met uw dier langs te komen. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op elke werkdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Voor spoedgevallen is de praktijk 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week.

Naast de normale consulten en visites vinden er ook uitgebreide behandelingen en operaties plaats. De praktijk is op beide locaties uitgerust met een operatiekamer en ook kunnen de dierenartsen en hun assistentes veel onderzoek zelf doen: de praktijk beschikt over een laboratorium voor bloed- en bacteriologisch onderzoek, microscopisch onderzoek, digitaal röntgenologisch onderzoek en faecesonderzoek. In de loop der jaren is het aantal behandelingen van gezelschapsdieren sterk toegenomen. Dit heeft het team doen besluiten om in de zomer van 2016 een extra gezelschapsdierenarts toe te voegen. Tevens heeft het vruchtbaarheidsonderzoek bij paarden een vlucht genomen door het gebruik van echoapparatuur en zijn in het afgelopen decennium de behandelmogelijkheden voor paarden flink toegenomen. Denk hierbij onder andere aan echografieen vruchtbaarheidsbegeleiding, gebitsbehandelingen en klinische keuringen i.v.m. aan- en verkoop. De beide locaties zijn ruim ingericht met een grote wachtkamer met balie. Met werken op afspraak gaat (lang) wachten tot het verleden behoren én werken op afspraak geeft de behandelaar de ruimte de diergeneeskundige zorg te optimaliseren.

Telefoon: Koudum 0514-521888 en Workum 0515-541229, Email: info@vanwaardtotklif.nl