Kerstnachtdienst gezamenlijke kerken Koudum

KOUDUM - Op zaterdag 24 december om half tien ‘s avonds is er na jaren weer een gezamenlijke kerstnachtviering van de gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Koudum in sporthal de Sândobbe aan de ds. Tinholtstraat in Koudum. Het thema is deze keer: kadootje.

Met de geboorte van het Kerstkind is de mensheid het mooiste cadeau geschonken wat we ons maar konden wensen. De rijkdom van dat cadeau wordt deze avond uitgepakt. Tijdens de viering is er veel zang, begeleid door de muzikanten van Nij Libben, o.l.v. Jeanette Valkema.