Openingstijden bruggen op elkaar afstemmen Lemmer –Balk

BALK - De komende tijd wordt er door de provincie en gemeente financieel stevig geïnvesteerd in de verbetering van de doorstroming van de N359 Lemmer-Balk om file vorming te voorkomen in het zomer seizoen.

Op dit moment zijn de openingstijden van de bruggen op dit traject nog onvoldoende op elkaar afgestemd. Het CDA vraagt aan het college van de Fryske Marren aandacht voor de openingstijden om optimaal profijt te hebben van de verbetering van de N359 Lemmer-Balk. Het is van groot belang dat het project goed slaagt gezien de vele kosten die met dit project gemoeid zijn.