Voldoende betaalbare en goede huurwoningen

BALK - In de Fryske Marren moeten voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen beschikbaar zijn.

Het komende jaar brengen de gemeente, de huurdersverenigingen en de woningbouwcorporaties in beeld hoe het staat met de de verhuur, vrijkomende woningen en het aantal woningzoekenden in de gemeenten. Ook wordt er gewerkt aan maatwerkondersteuning voor huurders die een betalingsrisico lopen. De gemeente en de woningcorporaties in De Fryske Marren gaan door met hun inzet voor de huisvesting van statushouders door 1 op de 5 van de opnieuw verhuurbare woningen beschikbaar te stellen in 2017. Verder willen de partijen een zo duurzaam mogelijk woningvoorraad. Dit is goed vanuit het oogpunt van betaalbaarheid en wooncomfort. Om een extra inzet te plegen verkennen partijen de mogelijkheden en kansen die het recent vastgestelde Klimaatakkoord Parijs biedt.

Dit blijkt uit de prestatieafspraken die afgelopen week zijn ondertekend door gemeente De Fryske Marren, de huurdersverenigingen Haskerland, Lemsterland en Zuidwest-Friesland en de woningcorporaties Accolade, Lyaemer Wonen, Wonen Zuidwest Friesland en Elkien.