It Fryske Gea stelt weidevogelgebied in Heanmar veilig

KOUDUM - Natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea heeft ruim vier hectare grasland gekocht in de voormalige droogmakerij de Heanmar nabij Koudum.

Door deze bijzondere verwerving is een belangrijk weidevogelgebied in Fryslân veilig gesteld voor de toekomst. De Heanmarligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur en wordt voor het grootste deel beheerd door Staatsbosbeheer. Het resterende gebied is voor een groot deel eigendom van de heer S. Venema uit Koudum, een extensief en traditioneel werkende boer die de weidevogels goed weet te beschermen op zijn land. Hij wilde een deel - vier hectare - van zijn grond verkopen, maar zag het graag voor weidevogelbeheer behouden. Het was niet ondenkbaar dat een intensief werkend landbouwbedrijf uit de omgeving zonder weidevogeldoelstelling deze grond nu zou aankopen.Een unieke kans om een bijzonder waardevol weidevogelgebied verder af te ronden en voor de toekomst te behouden, dreigde dan verloren te gaan. Gelukkig kon It Fryske Gea in goed overleg met de verkopende partij, met Staatsbosbeheer en met financiële hulp van de Nationale Postcode Loterij deze landerijen in de polder Heanmar aankopen(met een optie voor de aankoop van de overige grond). Op die manier is een belangrijk weidevogelgebied in Fryslân behouden. Foto Dico de Klein