Schoolkinderen planten bomen

SLOTEN - Vrijdag heeft de schooljeugd van Sloten bomen gepland in het project dat omgevormd is van agrarische grond naar natuur op het perceel van de familie Breimer.

Het is een gebied van meer dan 11 hectare. Onderdeel van dit project is eveneens de landschappelijke inpassing van het industrieterrein van het stadje Sloten. Het industrieterrein met loodsen zal door een brede boomsingel in de toekomst aan het gezicht worden onttrokken. Het geheel is gerealiseerd vanuit het Experiment Gaasterland van de Vereniging Bosk en Greide en de uitvoering is mede gefinancierd door de Provincie.

De schoolkinderen werden van school gehaald worden door de Gaasterland Express en gingen daarmee naar de plantlocatie. Rondom 11.00 uur begon het planten van de bomen beginnen. Na afloop gingen de schoolkinderen naar de boerderij van de familie Breimer waar zij door de eigenaar als beloning getrakteerd werden op een hartige hap vanuit een snackwagen.