Inwoners willen graag dezelfde rechten als de das

HARICH - Durk West uit Harich wil samen met veel andere bewoners van Harich, Ruigahuizen, Balk, Wijckel en Sondel dat zij dezelfde rechten krijgen als de das.

‘Wij wonen op nog geen 300 meter afstand van de Provinciale weg, de N359, die in de zomer alsmaar drukker wordt met verkeer. Wij willen graag 5 nieuwe fietstunnels aanleggen op gevaarlijke kruisingen zodat wij mensen, burgers, sporters, fietsers en de recreant een veilige oversteek kan maken van het ene naar het andere gebied van Gaasterland. Onder de N359 zijn wel 5 nieuwe dassentunnels aangelegd met subsidie van Provincie Fryslân. Voor deze beesten wel een veilige oversteek onder de grond. Voor de mens geldt dat blijkbaar niet: op al deze overgangen zijn al ernstige ongelukken gebeurd met onze burgers. Daarbij heeft een aantal van die ongevallen met bromfietsers en fietsers helaas een dodelijke afloop gehad.’

Bij de Hemelumer Flinkeboskje kruising is nu een ovatonde aangelegd waarbij het fietspad als een kronkelpad over de ovatonde loopt. Fietsers en bromfietsers moeten daar 3 maal moet uitkijken om vervolgens de route te volgen. ‘Straks bij de fiets-elfmerentocht geeft dat opstopping met ongelukken en dat is niet best voor toeristisch Gaasterland. Het zelfde geldt voor kruising Kippenburg. Je zou, vanaf het fietspad Golfbaan een fietstunnel moeten aanleggen onder die kruising. En dan gelijk rchters een fietspad aanleggen door het David de Wilde pad, aansluitend op het fietspad van de Bokkeleane. Naast de Lykwei is dan een fietspad overbodig.’

Op de kruising Ruigahuizen zou ook een fietstunnel moeten komen vinden de bewoners. ‘Kun je mooi in december 2017 al met de Balkster-Run door het Harichsterbos rennen. Het zelfde geldt voor de kruising/overgang Delbuurstwei-Vogelzangwei.’ Durk West voegt daar aan toe dat de handen nog wel uit de mouwen moeten voor genoemde projecten. ‘Maar als over 5 jaar de tunnels klaar zijn vieren wij samen met de Vereniging Bosk&Greide het 25 jarig jubileum. Dat is een mooie toekomst.’

West refereert daarmee aan de symposiumavond afgelopen week over 20 jaar Natuur Experiment Gaasterland. ‘Daar werd gesproken over wat er allemaal is bereikt en hoe men nu verder wil gaan in de toekomst. Gastsprekers Jozias J. van Aartsen, Prof. Jan Douwe van der Ploeg, Johannes Kramer gedeputeerde Provincie Frysl ân, Projectgroep Eelerwoude vertelden ieder hun verhaal. Zij waren het alle drie over eens dat met de nieuwe natuur ook een golfbaan, manege, aanvullingen in Gaasterland zijn geerealiseerd. Dat vond buurtbewoner Durk West van het Westerein-Harich -Ruigahuizen ook wel, maar hij had gedacht dat er na afloop van deze evaluatieavond een rondvraag zou komen. ‘Maar helaas die kwam er niet. Vandaar dat we nu de media zoeken.’