Momenteel 322 bewoners AZC

BALK - In het AZC Balk wonen op dit moment 322 vluchtelingen. Dit bleek tijdens de vergadering van Plaatselijk Belang Balk Vooruit.

Er zitten 121 vrouwen, 201 mannen in het centrum. Het grootste deel bestaat uit vluchtelingen uit Syrië, namelijk 115. Uit Eritrea komen 101 mensen en uit Irak 27. De overige 97 komen uit allerlei andere landen. Qua leeftijd zijn de mensen tussen 18 en 30 het meest vertegenwoordigd: van hen zijn er 139. Er wonen 24 kinderen tussen 0 en 3 in het centrum, 36 jongeren van 4 tot 11 jaar en 19 jongeren van 12 tot 17. De mensen van boven de 30 zijn ook ruim vertegenwoordigd met 104 personen. Plaatselijk Belang volgt de activiteiten in het centrum op de voet. Maandelijks is er overleg met het COA, de kerken, de politie en de voetbalvereniging. De vereniging gaf te kennen dat dit een goede overlegstructuur is. ‘Maar als er vragen zijn vanuit de gemeenschap dan mogen ze die ook aan ons stellen. We zijn er niet voor calamiteiten, daarvoor moeten mensen rechtstreeks bij het COA zijn,’aldus het bestuur. Uit de zaal kwam wel de opmerking dat de oversteek bij het AZC niet bepaald veilig is. Die zou verlicht moeten zijn aldus de aanbrenger. ‘Het is al bijna een paar keer fout gegaan, want je ziet de mensen daar gewoon niet oversteken.’ Ook het fietsen zonder licht is volgens een aantal leden van Plaatselijk Belang gevaarlijk. Volgens de vereniging zelf krijgen de mensen wel verkeersles en zouden ze moeten weten dat ze met licht op moeten fietsen.