Nieuw afvalstation naar de Houtdyk

BALK - Lange tijd was het onzeker of het afvalstation van Balk zou blijven, maar het is nu bijna zeker dat het aan de Houtdyk wordt gevestigd.

Na aankoop door AVK van het bestaande was Balk ongerust dat ze voor haar afval naar een andere plek zou moeten. Dat zal gedeeltelijk ook wel zo zijn, want klein chemisch afval en gemengd sloopafval mogen niet op de nieuwe plek ingeleverd of gestort. Maar de rest blijft. Bovendien komen er door de hele gemeente 10 extra groenafvalcontainers. Dit bleek tijdens de vergadering van Plaatselijk Belang Balk Vooruit.