Nieuwe regeling woningisolatie

FRIESLAND - Meer dan 4.500 woningeigenaren hebben dit jaar de Friese Energiepremie aangevraagd, voor in totaal 3,5 miljoen euro.

Met de premie konden zij hun huis zuiniger maken door energiebesparende maatregelen. De meest voorkomende maatregelen zijn isolatie van dak, gevel en vloeren en isolatieglas. Per woning was maximaal 3.050,- euro subsidie mogelijk. Met de 3,5 miljoen aan energiepremies is de pot nu leeg en stopt de regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) komt met een nieuwe subsidieregeling, ‘energiebesparing eigen huis’. Huiseigenaren kunnen subsidie krijgen en goedkoop geld lenen om hun woning energiezuiniger te maken. Dit kan bijvoorbeeld door betere isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer en ramen. Ook kunnen ze warmtepompen, zonneboilers, ventilatie met warmteterugwinning en zonnepanelen aanschaffen met de subsidie.