Gezamenlijk onderzoek naar uitvoering WMO

BALK - Zestien Friese rekenkamers en rekenkamercommissies gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de uitvoering van de WMO in zestien Friese gemeenten.

Afgelopen week was de officiële start van het onderzoek in Drachten, dat ongeveer een half jaar in beslag zal nemen. Ruim anderhalf jaar na de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaan de rekenkamers kijken hoe de gemeenten het er van af brengen bij de uitvoering van die wet. De invoering van de WMO ging anderhalf jaar geleden niet zonder slag of stoot. Veel inwoners hebben negatieve gevolgen ondervonden. Maar de gemeenten hebben ook heel hard gewerkt om hun zaken op orde te krijgen. Hoe staat de vlag er nu bij? Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe de zestien gemeenten hun WMO-dienstverlening hebben georganiseerd. Gemeenten kunnen daarbij verschillende keuzes hebben gemaakt. Hoe gemakkelijk of moeilijk bijvoorbeeld kunnen cliënten toegang krijgen tot de voorzieningen? Welke afspraken zijn er met zorgaanbieders gemaakt? Hoe verzamelt de gemeente ervaringen van cliënten? Hoe kan een cliënt een aanvraag doen? De rekenkamers en rekenkamercommissies willen door het onderzoeken van de zestien gemeenten ook gemeenten van elkaar laten leren. De goede praktijkvoorbeelden kan men van elkaar overnemen. De uitvoering van het onderzoek is in handen gegeven van bureau Lysias uit Amersfoort, dat veel ervaring heeft met het uitvoeren van dit soort onderzoeken in het sociaal domein. De komende maanden zullen onderzoekers van Lysias bij alle gemeenten over de vloer komen. Ook cliënten en zorgaanbieders worden in het onderzoek betrokken. Elke gemeente moet volgens de wet een rekenkamer of rekenkamercommissie hebben. Die toetst of de gemeente zijn werk rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitvoert. Het is voor het eerst dat zoveel rekenkamers en rekenkamercommissies in Friesland samen een onderzoek uitvoeren. Aan het onderzoek doen ook de rekenkamers van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân mee.