Indrukwekkende momenten bij herdenking 100 jaar kerkhof

BALK - Zondagmorgen 6 november 2016: bij de ingang van de St. Ludgeruskerk een grote vlag en de deuren van de kerk gastvrij open in verband met het 100-jarige bestaan van het kerkhof.

Om tien uur begon de plechtige viering van de eucharistie met een mooie intrede van pastoor, drie misdienaars met kruis, lector en assistent. Het korps Euphonia uit Bakhuizen verzorgde de muzikale omlijsting. Het thema van de dienst was “Sterker dan de dood”. Na een welkomstwoord door pastoor Nota werd het intredelied “De dag gaat open” gezongen. Tussen de lezingen en een korte bezinning, afgewisseld met hymnen door het korps, werden door de lector, parochievoorganger en leden van de werkgroep “Foarelkoar” de namen afgeroepen van de overleden parochianen van de laatste 50 jaar. Indrukwekkende en mooie stille momenten.

Na het eucharistisch gedeelte, de communie en de zegen volgde een processie met korps, gasten, vrijwilligers en parochianen naar het goed verzorgde kerkhof. Bij de rondgang over het kerkhof speelde het korps de mars “Onze Lieve Vrouwe onder de Linden”. Opnieuw indrukwekkend maar ook emotioneel. Bij het grote kruis werd even stil gestaan en bloemen neergelegd. Ondertussen konden ook de parochianen bloemen neerleggen bij de graven van hun dierbaren. Bij de urnenhof volgde nog een slotgebed en een moment van stilte en daarna werd door de bezoekers koers gezet naar “de Treemter” waar koffie, cake en gezelligheid aanwezig was. De herdenking kwam tot stand met de hulp van veel vrijwilligers.