75 euro voor mantelzorger SWF

KOUDUM - Mantelzorgers in Súdwest-Fryslân krijgen een extra waardering van 75 euro.

De werkgroep mantelzorg van het Wmo-platform en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om nog voor 10 november, de Dag van de mantelzorg, een extraatje mogelijk te maken. Dit extraatje is er naast de andere waarderingsactiviteiten die de stipepunten organiseren rond de landelijke dag van de mantelzorg, op 10 november. Iemand die zorg nodig heeft en die onbetaald zorg krijgt van bijvoorbeeld de partner of echtgenoot, kan samen met deze persoon een aanvraag doen bij de gemeente. Dan ontvangt de mantelzorger een geldbedrag van 75 euro. De onbetaalde zorg kan ook gegeven worden door ouders, kinderen, een ander familielid of iemand anders uit de directe omgeving. De enige voorwaarde is dat de mantelzorg is verleend in en over een aangesloten periode van de afgelopen drie maanden of langer met een intensiteit van acht uur per week of meer. Daarnaast moet de zorgvrager of mantelzorger (of beiden)wonen in Súdwest-Fryslân. Mantelzorgers kunnen het hele jaar door terecht bij de Stipepunten voor een luisterend oor en om vragen te stellen. Ook kunnen ze een beroep doen op de gebiedsteams voor ondersteuning, bijvoorbeeldde zogeheten respijtzorg. Dit is het tijdelijk overdragen van de zorg aan een ander, zodat de mantelzorger even rust kan nemen en niet overbelast raakt. Ook kunnen mantelzorgers voor het op orde houden van hun eigen huis gebruik maken van de Himmelsjek. Een Himmelsjek kost 5 euro en kan ingeruild worden voor één uur huishoudelijke hulp. Beginvolgend jaar komt er een digitale wegwijzer voor mantelzorgers. Hierin staan informatie en verwijzingen naar organisaties die een mantelzorger verder kunnen helpen.