Meedenken over de gemeente

SLOTEN - De gemeente de Fryske marren wil dat burgers meedenken over de Omgevingsvisie.

In die visie wordt vastgelegd wat belangrijk is voor de leefbaarheid en de leefomgeving in onze gemeente. De Fryske Marren wil deze visie graag opstellen in nauw overleg met de burgers en dat kan zowel in direct gesprek als digitaal. Daarom worden er drie bijeenkomsten gehouden. Deze zijn vooral bedoeld om naar de burger te luisteren. Er ligt dus nog geen plan. Wel wordt er uitleg gegeven over wat een Omgevingsvisie is en worden er bij elke visiebijeenkomst voorbeelden gegeven van belangrijke veranderingen die zich aandienen. Op donderdag 17 november is er zo’n bijeenkomst over de Centra voor voorzieningen, werk en vermaak; Een visiebijeenkomst over de grotere kernen in de Mallemok in Sloten. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.