Actie voedselbank

BALK - De Voedselbank Zuidwest Friesland is actief in de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd.

Zij verstrekt aan inwoners die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien regelmatig een voedselpakket. Overtollige voorraden van producenten en leveranciers worden hiervoor gratis ter beschikking gesteld. De aanvoer is momenteel echter onvoldoende om een volwaardig voedselpakket samen te stellen. Daarom houdt de Voedselbank van 10 t/m 13 november een grote inzamelingsactie onder de inwoners van Balk, Harich, Ruigahuizen, Sloten en Wijckel. Alle supermarkten in Balk hebben hun medewerking aan deze actie toegezegd. Lang houdbare en gezonde producten kunnen op genoemde data in hun winkels ingeleverd worden bij de vrijwilligers van de Voedselbank.