Reactie Dokterswacht: Soms maar 1 patiënt in een weekend’

Balk - ‘Volgende week hebben we een afspraak met dorpsbelangen Koudum.’ Dit zegt manager Marga van de Glind van de dokterswacht.

Zij is belast met de vestiging in Koudum. Volgens haar liep de pilot af in september en is op basis van cijfers besloten de stekker eruit te trekken. Dat de medewerkers zeker in het begin niet wisten dat de vestiging in Koudum bestond, ontkent ze niet. ‘Nee, dat klopt en dat is ook heel vervelend. Maar daar hebben we wel alles aan gedaan om dat te veranderen en volgens mij was dat de laatste periode ook niet meer het geval.’ Volgens haar maakten zo weinig mensen gebruik van de post dat het financieel niet haalbaar was. ‘Het afgelopen weekend heeft 1 persoon er gebruik van gemaakt. Dat kan natuurlijk niet uit. Je moet er wel een gebouw voor open houden, een huisarts voor betalen en iemand die de triage doet.’

Dat er geen medicijnen te krijgen waren in Koudum klopt volgens haar ook. ‘Maar de dienstdoende arts had op de auto altijd wel een noodvoorraad van de meest gangbare medicamenten bij zich als antibiotica en pijnmedicatie. Ook al om dat probleem te ondervangen. De arts had overigens niet alles, het ging echt om het meest basale.’ Er is volgens haar wel gekeken naar een medicijnenrobot. Met de huisartsen was dat ook al rond, maar toen bleek dat als die machine kapot ging er niemand was die dat dan in het weekend kon oplossen. ‘Overigens gaan wij daar niet over, maar ik weet wel dat het installeren van de medicijnrobot daardoor niet is doorgegaan.’

Dat de ambulance vaker wordt ingeroepen, is volgens Van de Glind niet het geval. ‘Als de ambulance wordt gebeld, kijkt die ook of het wel echt spoed is. En als het dat niet is, worden wij weer door hen gebeld.’ Ook ontkent ze dat mensen die echt een spoedeisend geval hebben niet zouden worden geholpen. ‘We hebben een lijn waarbij gegarandeerd is dat iemand binnen 30 seconden geholpen wordt. Maar dan moet je wel 1 indrukken. Mensen zeggen ook wel eens dat ze driekwartier aan de lijn hebben gehangen, maar dan hebben ze steeds opgehangen.’

Over of er nog een kans is dat de post toch blijft, wil ze eigenlijk niets zeggen. ‘Maar als je ziet dat er 1 iemand komt in een heel weekend, dan geeft dat wel te denken.’