Meer opslagruimte voor bijbels in Balk

BALK - De Bijbelverenigingheeft op Eigen Haard 51 in Balk een grotere opslagruimte in gebruik genomen.

Nu heeft men de beschikking over 350 m2, dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de oude locatie, ook gevestigd op Eigen Haard. De uitbreiding was dringend nodig gelet op de grote vraag naar Bijbels in verschillende talen.

In 2013 werd in een garage aan De Weind in Balk een depot voor de drie Noordelijke Provincies ingericht.Van hier uit werden de hotels voorzien van de Bijbel in vier talen voor hun gasten.Zorginstellingen en gevangenissen kregen Bijbels in het Nederlands evenals een boekje met Bijbelteksten per thema voor ouderen.

Met name vanuit de gevangenissen kwam de vraag naar Bijbels in andere talen dan het Nederlands. Een logische vraag, want ongeveer 50% van de gedetineerden is van niet-Nederlandse afkomst. Daardoor nam het aantal aanvragen voor Bijbels sterk toe. Van ca 12.000 in 2012, naar ruim 58.000 in 2015 en over de eerste negen maanden van 2016 zijn er al meer dan 60.000 exemplaren weggegeven! Meer dan 2/3 zijn Bijbels in andere talen dan het Nederlands. Op basis van de vraag van vluchtelingen zijn er ook Kinderbijbels aan het aanbod toegevoegd. Maar ook uit het onderwijs kwamen er vragen naar Kinderbijbels.

Daarbij komt dat er een generatie opgroeit, die geen kennis heeft van de Bijbel, immers in twee-derde van de Nederlandsegezinnen is geen Bijbel aanwezig. Nu er zoveel aandacht is voor de Joods-Christelijke traditie in de samenleving neemt de nieuwsgierigheid naar de inhoud van de Bijbel toe.

De Bijbelvereniging is in 1948 opgericht en is erg ingenomen met de nieuwe magazijnruimte in Balk van waaruit het merendeel van de Bijbels wordt verzonden. De verzending wordt geheel verzorgd door vrijwilligers, dit om de kosten zo laag mogelijk te houden. Immers alle Bijbels worden kosteloos verstrekt. Dit is mogelijk door bijdragen van een groot aantal donateurs. Mocht u geïnteresseerd zijn in het werk van de Bijbelvereniging of willen meehelpen, Ad van Leeuwen is graag bereid nader te informeren via advanleeuwen@bijbelvereniging.nl.